Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 25. september 2018 kl. 19:00 til 20:45 hos TB, Søkrogen 11.

Deltagerliste:
Henrik W. Pedersen HWP Svogerslev Gymnastikforening
Tim Bang TB GF Kildegaarden
Hans-Bo Hyldig HBH GF Svogerslev Nord

Afbud:
Peter Stigaard Jensen PSJ GF Kildegården
Erling Olsen EO GF Peterssæde
Henriette Moesby HM GF Søtoften

1. Valg af referent og ordstyrer
TB blev valgt

2. Orientering omkring fauna tunnel til Lynghøjsøerne
TB orienterede bestyrelsen, at man havde indstillede til forvaltningen at den mest korrekte løsning er og bliver en fauna tunnel, der skal placeres inde på skolen område, så den går ud på Lynghøjsøernes side i naturlig terrænhøjde. Der er afsat 5. mill. i budgettet, og til 2019 budget er der søgt om yderligere 2 mill. samlet projekt er projekterede til 7. mill. Ultimo oktober kender vi udfaldet.

3. Orientering omkring trafik Lindenborgvej
Forvaltningen har meldt retur at man påbegynder projektering ultimo 2018, og så afventer vi hvornår projektet bliver påbegyndt. Dato er ukendt på nuværende tidspunkt. Der er afsat 5 mill. til projektet, i henhold til hvad TB er blevet oplyst.

4. Orientering omkring ny multihal
TB oplyste at SLR har deltaget til samtlige møder. Vi er så langt nu i processen at de forskellige interessegrupper har meldt retur til udvalget om specifikke ønsker såsom m2 behov, opbevaring af udstyr, antal omklædningsrum, behov for mødelokaler etc. Vi forventer ultimo oktober at kunne indkalde til borgerinformationsmøde omkring projektet.

5. Orientering omkring kunststofbaner
HWP oplyste det har lange udsigter. Himmelev står overfor nødvendig renovering til 3. mill., hvilke afstedkommer at Svogerslev Boldklub byen måske tidligst får kunststofbane i 2020/21. HBH mente det ville ske inden næste Kommune valg i 2021.

6. Orientering omkring Jævndøgn festival
TB orienterede at vi havde et fint arrangement, dog med lidt mindre fremmødte end forventet. Formand for Venstre – Bent Jørgensen var båltaler. På SLR´s hjemmeside ligger der videooptagelse af arrangementet.

7. Orientering omkring udekøkken / status / fordeling af opgaver
TB oplyste at vi der har været afholdt et par møder med den ansvarlige for Lynghøjsøerne, nemlig Henrik Jørgensen fra Naturstyrelsen. Der er lavet en mundtlig aftale at SLR opfører selve udekøkken med tilhørende pizzaovn, og Naturstyrelsen sørger for de ændringer det kræver af ”madpakkehuset”. HBH vil gennemgå de tegninger vi har modtaget fra muren, og lave kravspecifikationerne så vi får den ønskede løsning.

8. Generalforsamling/dato/lokale/på valg/indkaldelse
Generalforsamling vil blive afholdt enten den 30/31 oktober i boldklubbens lokaler, nærmere følger. HWP og TB indkalder rettidig med 4 ugers varsel.
Både HWP og HBH ønsker genvalg, og OL stiller ikke op til valg. SLR håber på udefra kommende kandidater ønsker at deltage aktiv i fremtidigt arbejde.

9. Aktiviteter i SLR regi efterår/Vinter/forår 2018/2019
SLR ønsker at lave en opfølgning på KV17 med politikerne til foråret 2019. Et statusmøde. Der er vist interesse fra både Bent Jørgensen/V og Merete Dea Larsen/DF.
SLR ønsker i november måned at lave en ”Tema aften”, Hvordan skal Svogerslev se ud i fremtiden. HBH tager kontakt til Vilfred Hvid, Planlægning og udviklingschef Roskilde kommune om at holde et oplæg for alle interesseret i Svogerslev.

10. Mødekalender
Efter generalforsamlingen vil datoer bliver fastlagt.

11. Evt.
Der blev gennemgået hensigtsmæssige vedtægtsændringer som vil blive forelagt på den kommende generalforsamling. Yderligere vil der blive indstillede til at medlemskontingent bliver hævet til 400,- på medlem, da det årlige Sankt Hans arrangement koster mere end årlig samlet medlemskontingenter på nuværende tidspunkt.
Der blev gennemgået forslag til vedtægtsændringer, som der blev opnået enighed omkring, og der vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling.
Fordelingsliste
Referatet fordeles pr. e-mail til bestyrelsen og til medlemsforeningerne:
LF-Brønsager, GF-Egernvænget, GF-Engvangen, GF-Eppedalen, GF-Flengsager, GF-Guldbjerg, AB-Guldgåsen, GF-Hannebjerg, GF-Hjørnekilden, GF-Kildegården, AB-Kongehøjen, AB-Kongemarken, GF-Langengen, GF-Lyngen, GF-Lynghøj, AB-Munkebo, GF-Pederssæde, GF-Svogerslev Nord, GF-Søbo, GF-Søparken, GF-Søtoften, AB-Vesterlunden, AB-Vestervang, GF-Ådalen, Svogerslev Gymnastikforening, Svogerslev Boldklub, KFUM Spejderne i Svogerslev, Orkesterforeningen. GF-Nordgården.

Bilag.:
Stålbord med vask, Rustri Sprit nyt. Super kvalitet. 190 cm langt og 70 cm bredt. Henholdsvis 84 og 55 cm. bordplade på hver side af vask. 6 stk. justerbare ben. Ribbet underhylde. Incl. blandingsbatteri, klar til montering.
KR. 10.000