Svogerslev den 5. december 2018

 

Svogerslev Lokalråd

 

Bestyrelsesmøde – referat

 

Onsdag den 28. november 2018 kl. 19.00-20.30 hos TB, Søkrogen 11

 

Deltagerliste:

Henrik W. Pedersen         HWP           Svogerslev Gymnastikforening

Hans-Bo Hyldig               HBH            GF Svogerslev Nord

Tim Bang                       TB              GF Kildegaarden

Henriette Moesby            HM             GF Søtoften

Michael Højbjerg             MH             GF Nordgården

Peter Stigaard Jensen       PSJ             GF Kildegaarden

 

  1. Valg af referent og ordstyrer

Ordstyrer PSJ – referent HWP

 

  1. Konstituering af bestyrelse

Formand TB – næstformand HBH – kasserer HWP

 

  1. Oplæg til helhedsplan for Svogerslev – Borgermøde den 11. december

Borgermøde udskydes til 2. uge af 2019

Byvandring sat til den 11.12.2018 kl. 14:30 fra Lynghøjskolen

Boligselskabet Sjælland er interesseret i at deltage

 

 

  1. Orientering omkring Multihal

Der arbejdes på kravspecifikation. Thomas Gynther sætter mål på tegningerne. Pedan fra Køge ser på visualisering.

Der skal med arbejdsgruppen laves faste møder for første halvår 2019.

HWP rykker Badminton Roskilde for deltagelse.

 

  1. Orientering omkring Stamvejen og Lindenborgvej

Projektering ved Roskilde Kommune er i gang.

 

  1. Orientering omkring lægepraksis i Svogerslev

Bent Jørgensen (V) arbejder godt for sagen. Udfordringen er ”ydernummer” til Svogerslev.

 

  1. Orientering omkring Svogerslev Hovedgade 50

Grunden er forurenet. SLR har andre ønsker for området – og der er indsendt høringssvar herpå.

 

  1. Orientering omkring udekøkken ved Lynghøjsøerne

Opgaven er i proces med ingeniør og entreprenør.

 

  1. Eventuelt

 

Stamvejen: problemer med hastighed samt krydsning fra Hjørnekilden mod Boldklubben. Ivan Hyllested (Roskilde Kommune) har en løsning. TB forfatter et skriv som GF Engvangen, Boldklubben samt SLR kollektivt indgiver.

Stamvejen: mange huller i vejen – der opfordres til at benytte ”Giv et praj” på kommunens hjemmeside.

Økonomi: der er ikke sket meget siden generalforsamlingen. Svogerslev Håndbold Støtteforening er noteret som nyt medlem af SLR.

Sognegården: planlagt udvidelse af Sognegården ligger til godkendelse ved Kommunen

Svogerslev: vi taler om en eller anden form for årlig anerkendelse for at have gjort noget godt for byen. Endvidere taler vi om hvorvidt vi kan rejse midler til noget centralt for byen f.eks. opsætning af et stort juletræ i juleperioden. Og så talte vi om at få lavet en Svogerslev-video, som kunne bruges til at ”sælge” Svogerslev. Alle disse emner vil SLR vurdere på i den kommende tid.

 

  1. Møde datoer for fremtidige aktiviteter

Tirsdag den 11.12.2018 kl. 14:00 – byvandring med RK

Tirsdag den 08.01.2019 kl. 20:00 – TB

Torsdag den 31.01.2019 – Borgermøde/Workshop med Roskilde Kommune med deltagelse af bl.a. formand fra PTU Tomas Breddam samt Joy Mogensen. Detaljer kommer snarest.

Tirsdag den 12.02.2019 kl. 19:30 – TB

Tirsdag den 02.04.2019 kl. 19:30 – HBH