Fordrag om nabohjælp – S.U. 1 december

NABOHJÆLP Invitation til kriminalpræventivt gratis foredrag v/Roskilde Politis forebyggelsesafdeling Svogerslev Lokalråd vil – hvis interessen er til stede – afholde et arrangement omkring, hvordan vi bedst muligt sikrer os mod indbrud i vore boliger og anden kriminalitet. Roskilde Politi’s forebyggelsesafdeling vil stå for indholdet af aftenen, hvor der også vil blive lejlighed til at stille…

Referat af generalforsamling november 2016

Svogerslev Lokalråd Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den  9. november 2016 på Svogerslev Kro kl. 19.30   Valg af dirigent Peter Stigaard Jensen valgtes Bestyrelsens beretning Formanden aflagde beretningen (Vedhæftet). Forelæggelse af regnskab Regnskabet godkendt (Vedhæftet) Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper Ingen Fastsættelse af kontingent 200 kr. Budget til orientering Taget…