Valgte kontakter (28. februar 2023) – Svogerslev Lokalråd

 • Bestyrelse vælges for to år ad gangen:
  • Formand Tim Bang – GF Kildegården – tb@procare.dk – 40135544
   på valg i 2024
  • Michael Højbjerg – GF Nordgården – enghaven53.svogerslev@gmail.com – 2249011
   på valg i 2024
  • Jacob Reimert – GF Lynghøj – jacob_reimert@hotmail.com – 20820820
   på valg i 2024
 • Bestyrelsessuppleanter – valgt for ét år:
  • Hans Hansen – GF Langengen – lang66hans@gmail.com – 40303074
 • Revisorer – valgt for ét år:
  • Steen Hegnet Knudsen – GF Engvangen – steenhegnetknudsen@mail.dk – 21259434
  • Jens Ole Pihl-Andersen – Svogerslev Gymnastikforening – jens_ole_a@hotmail.com – 27954246
 • Revisorsuppleanter – valgt for ét år:
  • Carsten Hogstad – GF Ådalen – carsten@hogstad.dk – 31130743