De senere år har der samlet set været et fald i antallet af trafikulykker, men desværre er der ikke samme positive udvikling, hvis man kigger på cykelulykker. Her ligger antallet af ulykker stabilt, og det er tydeligt, at især kryds er risikable for de cyklende.

Se mere om om kampagnen fra Rådet om Sikker Trafik her:

https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere