Generalforsamling tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19:00

 Generalforsamling tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19:00 afholdes digitalt på TEAMS Tilmelding til hwp.slr@gmail.com Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskab. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper. Forslag skal fremsendes til formanden inden den 18. januar 2021 Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe(r) Fastsættelse af kontingent. Budget til orientering. Valg af…