Flere har spurgt om Sankt Hans arrangementet ved Lynghøjsøerene er i fare for at blive aflyst?

Vi i Svogerslev Lokalråd følger naturligvis nøje udviklingen, og henviser til følgende, som Østsjællands Beredskab har meldt ud den 12. juni 2018.

“Østsjællands Beredskab indfører afbrændingsforbud gældende fra 12. juni 2018.

Med baggrund i længere tids tørke udstedes i kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns afbrændingsforbud. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 – populært afbrændingsbekendtgørelsen.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

afbrænding af:
– Haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommunes), ex, miljøafdelingen.
– halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
– affald fra skovbrug,
– siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
– bål, bålfade og Sankt Hans bål.
– Fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Brug af apparater og lign. i det fri, herunder:
– grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
– ildsteder,
– apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse-eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

Vi følger situationen nøje, og vil naturligvis ophæve forbuddet hurtigst muligt.”