Fra Svogerslev lokalråd skal der lyde en stor tak til både formand for PTU Tomas Breddam samt Vejchef i Roskilde Kommune Ivan Hyllested Pedersen, for de konstruktive møder vi har haft afholdt. Samt alle andre involverede interessegrupper såsom Naturstyrelsen, Brugergruppen Lynghøjsøerne, KFUM spejderne Svogerslev, skolebestyrelsen samt privatperson i Svogerslev med interesse for at gøre byen til et bedre sted for alle, uanset alder.

Vi håber at vores lokale politikere Pierre, Bent og Merete i forbindelse med budgetforhandlingerne vil sikre os de sidste 2 millioner kroner, som den rigtige løsning med en fauna tunnel under Lindenborgvej koster at etablere.

Vi glæder os allerede lidt på forhånd, til forhåbentlig at kunne indvie sikker adgangsforhold til Lynghøjsøerne fra Lynghøjskolen område, indenfor en overskuelig kort tidshorisont, og måske være klar til den nye badesæson i 2019.

Tillykke til hele Svogerslev.

På vegne af
Svogerslev Lokalråd
Tim Bang/formand