Indkaldelse ordinær generalforsamling

Tirsdag den 30. oktober 2018 – kl. 19.00

Svogerslev Boldklub – Tværengen 23, Svogerslev – 4000 Roskilde

Pkt.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper
 5. Opdatering af vedtægter for Svogerslev Lokalråd (Se venligst PDF ”SLR vedtægtsforslag oktober 2018” med vedtægtsforslag der er stillet af bestyrelsen).
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. a) Bestyrelsen forslå at medlemskontingent ændres til kr. 400,- pr. medlem
 8. Budget til orientering
 9. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Hans-Bo Hyldig – Næstformand, Henrik W. Pedersen – Kasserer, begge ønsker genvalg. Erling Olsen ønsker ikke genvalg.

2 bestyrelsessuppleanter

2 revisorer samt revisorsuppleant(er)

 1. Eventuelt

Medlemmerne bedes tilmelde sig ved henvendelse til kasserer Henrik W. Pedersen på mail: hwp.slr@gmail.com

 

På vegne af Svogerslev lokalråds bestyrelse

Tim Bang, Fmd.

 1. september 2018.

Indkaldelse SLR Generalforsamling 30 oktober 2018

SLR vedtægtsforslag okt 2018

SLR årsregnskab 2017-18

SLR budget 01092018-31122019