Generalforsamling

tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19:00

afholdes digitalt på TEAMS

Tilmelding til hwp.slr@gmail.com

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.
  • Forslag skal fremsendes til formanden inden den 18. januar 2021
  • Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe(r)
  1. Fastsættelse af kontingent.
  2. Budget til orientering.
  3. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt revisorsuppleant(er).