Generalforsamling
onsdag den 18. august 2021 kl. 19:00
på Lynghøjskolen lokale 81

Tilmelding til hwp.slr@gmail.com

Dagsorden
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper.

• Forslag skal fremsendes til formanden inden den 7. juli 2021 vedr. vedtægtsændringer og inden den 28. juli 2021 vedr. andre forslag.

• Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgrupper:
o Fortsat drift af Café Runde Rie
o Idrætsfaciliteter i Svogerslev

• Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer
o Optil to medlemmer pr. forening
o Forslag om bl.a. vedtægtsændringer stilles 14 dage før generalforsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Budget til orientering.

7. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt revisorsuppleant(er).
8. Eventuelt.

Download PDF her:

SLR – GF agenda 20210818