tTorsdag den 29. februar – 2024 kl. 19:00

Svogerslev Boldklub – Tværengen 23

Tilmelding til tb@procare.dk

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper. (Forslag skal fremsendes til formanden senest den 14. februar 2023).
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Budget til orientering.
  7. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2
  8. revisorer samt revisorsuppleant(er).
  9. Lokalrådet fremtid.
  10. Eventuelt.