Søndag den 1. oktober 2017 havde vores borgmester Joy Mogensen (S) afsat et par timer til en byvandring rundt i Svogerslev for at tale om byudvikling og visioner i fremtiden. Svogerslev Lokalråd var naturligvis repræsenteret med flere medlemmer fra bestyrelsen.

Der var et fint fremmøde på trods af vejret, og borgmesteren talte om emner såsom:

  • Lastbilerne væk fra Lynghøjen
  • Sikker Skolevej for alle børn i byen
  • Udvidelse af Svogerslev Hovedgade med ca. 250m cykelsti på den manglende strækning til 2.8 mill. kroner som er blevet bevilliget af Byrådet tidligere i år.
  • Bedre “Kiss and Goodbye” zone ved bogbussens holdeplads til børn der bliver kørt til skole i bil
  • Parkeringsforhold foran Lynghøjskolen
  • Trafikbump på Kongemarksvej ved busstopstedet og 40 km/t zone
  • Trafikbump på Bygaden og 40 km/t zone
  • 2 nye fremtidig rundkørsler på Lindenborgvej – ved stamvejen samt Lyngageren samtidig med 60 km/t zone på strækningen. (7 uheld registreret i 2016 ifølge rapporter).
  • Sikker adgangsforhold til Lynghøjsøerne ved Lynghøjskolen, for alle dem der benytter det dejlige rekreative område som Svogerslev nu har fået
  • Kunststofbane ved fodboldsklubben samt nye klub faciliteter

foto copyright: Tim Bang