Svogerslev Lokalråd

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag d. 8. november 2017 kl. 19.00 på Lynghøjskolen lokale 76.

Pkt.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskabet
  4. Budget til orientering
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag (Ingen)

7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (5 -7 medlemmer)

På valg er:

Peter Stigaard Jensen og Henriette Moesby, begge ønsker genvalg.

Frank Bjørup og Carsten Hogstad ønsker ikke genvalg og Kirsten Pedersen er afgået ved døden. Der er således 5 pladser i bestyrelsen, som skal besættes.

Tim Bang og Hans Bo Hylding, som begge pt. er suppleanter, stiller op til bestyrelsen.

7b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

7c. Valg af 2 revisorer

7d. Valg af revisorsuppleant(er)

  1. Eventuelt

Medlemmerne bedes tilmelde sig ved henvendelse til kasserer Frank Bjørup på mail:

bjorup@mail.dk

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Carsten Hogstad, Fmd.

Den 10.10.2017