Svogerslev Lokalråd

Referat af ordinære generalforsamling afholdt onsdag d. 8. november 2017 kl. 19.00 på Lynghøjskolen lokale 76.

I generalforsamlingen deltog:

Erik Pedersen, Flengsager

Henrik W. Pedersen, Svogerslev Gymnastikforening

Erling Olsen, Pedersæde

Birte Steen, Guldbjerg Galpestykket

Bolette Rørdam, Lynghøj

Hans Bo Hyldig, Svogerslev Nord

John Jacobsen, Brønsager

Peter Stigaard Jensen, Kildegården

Tim Bang, Kildegården

Henriette Moesby, Søtoften

Carsten Hogstad, Aadalen

Søren Pedersen, GF-Hennebjerg

 1. Valg af dirigent
  Søren Pedersen blev valgt som dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
  Carsten Hogstad forelagde bestyrelsens beretning.
  Beretningen blev godkendt.
  Beretningen vedhæftes dette referat.
 3. Godkendelse af regnskabet
  I kassererens fravær redegjorde Carsten Hogstad for regnskabet, regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
  Regnskabet vedhæftes referatet.
 4. Budget til orientering
  Carsten Hogstad gennemgik budgettet som blev godkendt uden bemærkninger.
  Budgettet vedhæftes referatet.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingent fastholdes på 200kr. om året, selv om det vil give et underskud på ca. 3.000kr. i 2018, lokalrådets formue ønskes bragt noget ned.
 6. Indkomne forslag (Ingen)

7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (5 -7 medlemmer)

Frank Bjørup og Carsten Hogstad som ikke var på valg, trak sig fra bestyrelsen i Svogerslev Lokalråd.

Henriette Moesby og Peter Stigaard var på valg, de blev begge genvalgt.

Tim Bang, Hans Bo Hyldig og Henrik Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen.

Da der ifølge vedtægterne kun må være et bestyrelsesmedlem fra en medlemsforening, ønskede Peter Stigaard Jensen at overlade pladsen til Tim Bang, Peter Stigaard Jensen fortsætter i bestyrelsen, men uden stemmeret.

Bestyrelsen består herefter af:

Henriette Moesby                         Valgt for 2 år
Tim Bang                                      Valgt for 2 år
Hans Bo Hyldig                             Valgt for 1 år
Henrik W. Pedersen                     Valgt for 1 år
Peter Stigaard Jensen                  (uden stemmeret)
Søren Pedersen

7b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

John Jacobsen og Erling Olsen blev valgt.

7c.   Valg af 2 revisorer.

Birte Steen og Bolette Rørdam blev valgt.

7d. Valg af revisorsuppleant.

Carsten Hogstad blev valgt.

 1. Eventuelt
  Under eventuelt og efter beretningen blev Carsten Hogstad takket for indsatsen i Svogerslev Lokalråd, og der var en livlig snak om diverse forhold i Svogerslev, herunder trafiksikkerhed, ældrevenlige boliger, idræt, lægepraksis, skolen og møde med politikerne og meget andet.