Tirsdag den 17. april 2018,  mødtes Svogerslev Lokalråds formand Tim Bang og Peter Stigaard Jensen, med formand for PTU Tomas Bredam og PTU medlem Pierre Kary på en planlagt 2 timers vandretur rundt i Svogerslev. Vejchef Ivan Hyllested Pedersen fra Afdelingen Vej og Grønne områder deltog også.

Formålet med turen var I fællesskab at få set på blandt andet de trafikale udfordringer som Svogerslev oplever, og i fællesskab have en konstruktiv dialog hvordan disse ting bliver løst på bedst mulige vis i fremtiden.

Turen startede ved Lynghøjskolen, med følgende stop på ruten.:

  • Lynghøjen 10 – Container opbevaring
  • Sikker Skolevej – lasbilerne væk fra Lynghøjen
  • Sikker adgangsforhold til Lynghøjsøerne fra Lynghøjskolen
  • Lynghøjsøerne – hvor værdiskabende området er for Svogerslev
  • Krydset Stamvejen/Lindenborgvej
  • Krydset Hjørnekilden/Stamvejen/Tværengen
  • Ældre venligeboliger i centrum af Svogerslev
  • Kiss & Goodbye zonen ved kirken
  • Sjov på vej til skole projektet – se nedenstående foto

En stor tak til både Tomas, Pierre og Ivan skal der lyde fra Svogerslev Lokalråd for jeres fremmøde.

Foto: Formand fra PTU Tomas Breddam og medlem af PTU Pierre Kary.