Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:30 i Svogerslev Boldklub’s lokaler på Tværengen 23

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring til punkt 7.3• Forslag skal fremsendes til formanden senest den 4. februar 2020.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Budget til orientering
7. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt revisorsuppleant(er)• Bestyrelsen foreslår genvalg af:• Tim Bang samt Henriette Moesby til bestyrelsen• John Jacobsen samt Hans Hansen som bestyrelsessuppleanter• Birte Steen samt Bolette Rørdam som revisorer• Carsten Hogstad som revisorsuppleant
8. Eventuelt

Af hensyn til praktikken bedes du melde din deltagelse ved generalforsamlingen til.:

hwp.slr@gmail.com