Sikker skolevej i Svogerslev

Svogerslev Lokalråd hilser det gennemarbejdet oplæg velkommen, fra vores lokalpolitikere/kandidater til byrådet. Yderligere så holder Roskilde kommune ved PTU’s formand Torben Jørgensen informationsmøde på Svogerslev Kro – onsdag den 21. juni kl. 1730. Alle er velkommen. Vel Mødt! Se oplæg her: http://roskilde.dk/sites/default/files/fics/DAG/3253/Bilag/Oplaeg_fra_Svogerslev_-_sikker_trafik.pdf   .  

Sankt Hans Bål ved Lynghøjsøerne

Svogerslev Lokal Råd, Svogerslev Kirke og Svogerslev Harmoniorkester, vil meget gerne byde alle byens borgere til Sankt Hans Bål i selve grusgraven ved Lynghøjsøerne.   Arrangementet finder sted ved Lyngager Sø (den vestlige sø) neden for hundeskoven. Aftens program: Kl. 19.00: Grillene ved bålpladsen og Madpakkehuset er klar til brug. (Medbring venligst selv mad og…

Henvendelse til borgmester og Plan- og Teknikudvalget

Henvendelse til borgmester og Plan- og Teknikudvalget vedr. ønsket om trafikanalyse og iværksættelse af påkrævede trafiksikkerhedsmæssige/infrastrukturelle initiativer i Svogerslev. Henvendelsen er fremkommet som et resultat af en møderække og samarbejde mellem Svogerslev Gruppen, Arbejdsgruppen til Stamvejens Forlængelse og Svogerslev Lokalråd. Carsten Hogstad, formand Se dokumenter her: Ønske om trafikanalyse og påkrævede initiativer i Svogerslev_27.09.201… SLR…

Formandens årsberetning 2016

Svogerslev Lokalråd Formandens årsberetning 2016 Referat af mødet med forvaltningen (Veje og Grønne Områder) d. 7. april 2016. SLR havde det årlige møde med forvaltningen (Veje og Grønne områder) d. 7. april i år. Som sædvanlig i en god atmosfære. Referat af mødet udsendes med ref. af generalforsamlingen og årsberetningen. Her skal jeg blot nævne,…

Fordrag om nabohjælp – S.U. 1 december

NABOHJÆLP Invitation til kriminalpræventivt gratis foredrag v/Roskilde Politis forebyggelsesafdeling Svogerslev Lokalråd vil – hvis interessen er til stede – afholde et arrangement omkring, hvordan vi bedst muligt sikrer os mod indbrud i vore boliger og anden kriminalitet. Roskilde Politi’s forebyggelsesafdeling vil stå for indholdet af aftenen, hvor der også vil blive lejlighed til at stille…

Referat af generalforsamling november 2016

Svogerslev Lokalråd Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den  9. november 2016 på Svogerslev Kro kl. 19.30   Valg af dirigent Peter Stigaard Jensen valgtes Bestyrelsens beretning Formanden aflagde beretningen (Vedhæftet). Forelæggelse af regnskab Regnskabet godkendt (Vedhæftet) Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper Ingen Fastsættelse af kontingent 200 kr. Budget til orientering Taget…