Generalforsamling tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19:00

 Generalforsamling tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19:00 afholdes digitalt på TEAMS Tilmelding til hwp.slr@gmail.com Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af regnskab. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper. Forslag skal fremsendes til formanden inden den 18. januar 2021 Bestyrelsen foreslår nedsættelse af arbejdsgruppe(r) Fastsættelse af kontingent. Budget til orientering. Valg af…

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 – kl. 19:30

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 19:30 i Svogerslev Boldklub’s lokaler på Tværengen 23     Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper • Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring til punkt 7.3• Forslag skal fremsendes til formanden senest den 4. februar 2020. 5. Fastsættelse af…