Referat af generalforsamling november 2016

Svogerslev Lokalråd Referat af den ordinære generalforsamling onsdag den  9. november 2016 på Svogerslev Kro kl. 19.30   Valg af dirigent Peter Stigaard Jensen valgtes Bestyrelsens beretning Formanden aflagde beretningen (Vedhæftet). Forelæggelse af regnskab Regnskabet godkendt (Vedhæftet) Indkomne forslag – herunder evt. nedsættelse af arbejdsgrupper Ingen Fastsættelse af kontingent 200 kr. Budget til orientering Taget…