Fordrag om nabohjælp – S.U. 1 december

NABOHJÆLP Invitation til kriminalpræventivt gratis foredrag v/Roskilde Politis forebyggelsesafdeling Svogerslev Lokalråd vil – hvis interessen er til stede – afholde et arrangement omkring, hvordan vi bedst muligt sikrer os mod indbrud i vore boliger og anden kriminalitet. Roskilde Politi’s forebyggelsesafdeling vil stå for indholdet af aftenen, hvor der også vil blive lejlighed til at stille…