NABOHJÆLP

Invitation

til kriminalpræventivt gratis foredrag v/Roskilde Politis forebyggelsesafdeling

Svogerslev Lokalråd vil – hvis interessen er til stede – afholde et arrangement omkring, hvordan vi bedst muligt sikrer os mod indbrud i vore boliger og anden kriminalitet. Roskilde Politi’s forebyggelsesafdeling vil stå for indholdet af aftenen, hvor der også vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Arrangementet vil finde sted i begyndelsen af det nye år. Nøjagtigt tidspunkt og sted vil blive meddelt, når vi ved, om der er et tilstrækkeligt antal deltagere.

Det er derfor vigtigt, at du som formand formidler denne indbydelse videre til dine medlemmer. Du skal bede dem give en tilbagemelding til dig inden den 1. december. Hurtigst muligt herefter sender du det samlede antal tilmeldinger fra din grundejerforening til SLR på mailadressen frank.bjorup(a)mail.dk

Tilmeldingen er uforpligtende og deltagelse gratis!

Vi vil så planlægge ud fra det samlede antal tilmeldte, når alle foreninger har svaret.

Med venlig hilsen

SLR´s bestyrelse v/formanden Carsten Hogstad